Vind de dichtstbijzijnde garage

Terug

Uitlaat Uitlaat

Veelvoorkomende uitlaatproblemen

De uitlaat is een belangrijk onderdeel van uw auto. De uitlaat wordt zowel thermisch als mechanisch zwaar belast. Hoge temperaturen en zure uitlaatgassen tasten de binnenzijde van het uitlaatsysteem aan. De buitenzijde is onderhevig aan corrosie en roest door regen, zout en vuil. Ook kunnen oudere uitlaatsystemen loskomen uit hun bevestigingen. Bijvoorbeeld door trillingen tijdens het rijden.

Het is dan ook belangrijk om de uitlaat van uw auto regelmatig door een deskundige technicus te laten controleren. Beschadigingen aan de uitlaat kunnen de uitstoot van uw auto verhogen. Dit kan een reden zijn uw auto voor de APK af te keuren.

Het advies EUROREPAR Car Service

  • Als u uw auto schoonmaakt met een hogedrukspuit, spuit dan geen water rechtstreeks in de uitlaat.

  • Als het uitlaatsysteem, en dan met name de katalysator of het roetfilter, in slechte staat is, kunnen het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen sterk toenemen.

Uw vragen

De katalysator of de lambdasonde kan hiervan de oorzaak zijn. De lambdasonde is in het uitlaatsysteem gemonteerd. Hij geeft de motor informatie waarmee de verhouding tussen brandstof en lucht in de motor wordt geregeld. Als deze sensor defect is, ontvangt de motor geen (goed) signaal en wordt het noodprogramma van de motor geactiveerd. Bij veel auto's wordt de snelheid dan begrensd tot maximaal 65 km/h.

Als de katalysator defect is, worden de schadelijke stoffen niet goed omgezet. Ook in dat geval wordt er een signaal naar de motor gestuurd waardoor het noodprogramma wordt geactiveerd.

In beide gevallen kan uw Eurorepar Car Service-garage een diagnose stellen en een oplossing aanbieden.

Ja, de katalysator of katalysator heeft een beperkte levensduur en moet regelmatig worden vervangen volgens de aanbevelingen van de fabrikant, soms eerder, afhankelijk van het min of meer zware gebruik van uw voertuig. 
De katalysator zet de meest vervuilende verbindingen in de uitlaatgassen om, of reduceert deze sterk, en in het bijzonder de onverbrande koolwaterstoffen: koolmonoxide, stikstofoxide en fijnstof. 
Wanneer de katalysator wordt afgebroken, komen deze schadelijke stoffen volledig vrij in de atmosfeer en voldoet uw voertuig niet meer aan de toegestane vervuilingsdrempels. Dit is een belemmerend element tijdens de technische keuring.

Alles hangt af van het type voertuig, van het gebruik en van de omgeving waarin het regelmatig wordt gebruikt. In vochtige streken of aan de zee bijvoorbeeld heeft een uitlaatinrichting de neiging om vroegtijdig aangetast te worden door oxydatie. Over het algemeen is het toegestaan dat een uitlaatinrichting gedeeltelijk of volledig wordt vervangen vanaf 8 of 9 jaar gebruik in strenge omstandigheden. In deze zelfde omstandigheden kan een katalysator een minder lange levensduur hebben. De knalpot en de geluidsdemper die werden ontwikkeld om het geluid te beperken, kunnen ook een vervanging vereisen vanaf 60.000 km, maar meestal daarna. De lambdasondes worden vervangen wanneer wordt vastgesteld dat ze defect zijn, in het bijzonder bij anti-vervuilingstesten of bij een onregelmatige werking van de motor.
 

De partikelfilter wordt vaak gemonteerd op recente dieselmodellen. Deze filter op de uitlaatinrichting is eerder speciaal en biedt de mogelijkheid om de koolstofpartikels en de niet verbrande koolwaterstoffen aanwezig in de uitlaatgassen en die bekend staan als gevaarlijk voor de gezondheid op te slaan en te verwijderen. Zo’n filter laat een heel ‘propere’ werking toe, die eveneens bijdraagt tot het milieubehoud, ook als er wordt gestart bij koude temperaturen. De partikelfilter moet regelmatig worden nagezien, want hij kan verzadigd zijn en hij kan leiden tot defecten of een aanzienlijk verlies van vermogen. Het betreft een slijtageonderdeel waarvan de levensduur varieert naargelang het gebruik van de wagen.

icon-gear